Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần quản lý quỹ Pavo Capital đã thực hiện đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Chí Minh theo thông tin dưới đây:

  • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102745594 đăng ký lần đầu ngày 07/05/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 18/04/2022.
  • Giấy phép thành lập và hoạt động số: 34/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 17 tháng 05 năm 2008.
  • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, số 14 – 16 – 18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 28 3820 8833 – Fax: +84 28 3825 8162
PCAM CBTT DKKD 20220425