Thay đổi người Đại diện Pháp luật của Công ty và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital trân trọng thông báo về thay đổi người Đại diện Pháp luật của Công ty và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như sau:

 1. Thay đổi người Đại diện pháp luật của Công ty:
  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật dự kiến:
  Họ và tên: Dr. WAFLER BEAT HANS
  Giới tính: Nam
  Chức danh: Chủ tịch HĐQT
  Ngày sinh: 19/09/1965 Quốc tịch: Thụy Sỹ
  Passport số: X3690786 Cấp tại: EDA Bern
 2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như sau:Địa chỉ: Số 14 – 16 – 18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: (+84) 28 3820 8833 Fax: (+84) 28 3825 8162

Thong_bao_thay_doi_DDPL_va_dia_chi_cong_ty
BBH_HDQT_thay_doi_DDPL_va_dia_chi_cong_ty
NQ_HDQT_thay_doi_DDPL_va_dia_chi_cong_ty