Phùng Thiên Phước

Phùng Thiên Phước

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực Khởi nghiệp kinh doanh, Nghiên cứu và Phân tích tài chính
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ truyền thông và Tài chính
    • 3 năm làm việc tại công ty Pavo Capital Group, ở vị trí Chuyên viên phân tích tài chính
    • 2 năm làm việc tại công ty New Pine Multimedia Technologies, ở các vị trí Chuyên viên theo dõi dự án và Trợ lý giám đốc
  • Thạc Sỹ về Tài Chính, chuyên về Ngân hàng đầu tư, Đại Học New South Wales, Sydney, Úc
  • Chứng Chỉ hành nghề Quản lý quỹ do UBCKNN cấp từ 2018