Beat Hans Wafler

Beat Hans Wafler

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / Đại Diện Pháp Luật
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, sáp nhập và mua lại, tái cấu trúc và quản trị doanh nghiệp.
 • Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp:
  • Tại Việt Nam: Giám đốc và Trưởng Đại diện Công ty TNHH Givaudan Roure Hong Kong; Công ty TNHH Dược phẩm và Hóa chất Roche Hong Kong; Công ty TNHH Aldamex AG Thụy Sĩ và Công ty TNHH Wäfler Diagnostics AG Thụy Sĩ tại Việt Nam,
  • Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Thăng Long; Công ty CP Tư vấn và Thương mại Nam An.
  • Lãnh sự danh dự và Tổng lãnh sự (danh dự) Thụy Sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 20 năm.
  • Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Sika Việt Nam.
  • Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT của Công ty TNHH ESG-Anam Electronics Việt Nam.
  • Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Holcim Việt Nam, đã giám sát việc sáp nhập giữa Công ty TNHH Holcim Việt Nam và Công ty TNHH Lafarge SA Việt Nam, sau sáp nhập trở thành Công ty xi măng LafargeHolcim Việt Nam.
  • Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Xi măng Siam City Việt Nam.
  • Tại Thái Lan: Giảng viên thỉnh giảng tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Băng Cốc.
  • Tại Thụy Sĩ: Giảng viên tại Đại học Khoa học và Nghệ thuật Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ và Trường Quản lý Maastricht.
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Quản lý Maastricht, Vương quốc Hà Lan.
 • Tiến sĩ Kinh doanh Quốc tế tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT) tại Băng Cốc, Thái Lan.