PCAM Công bố thông tin về giải trình biến động LNST Quý 2/2021

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital xin được giải trình tình hình biến động kết quả kinh doanh Quý 2/2021 so với Quý 2/2020
PCAM_Giai_trinh_bien_dong_LNST_Q2_2021