Nhận giấy phép điều chỉnh về thay đổi Người Đại diện Pháp luật của Công ty và thay đổi địa điểm trụ sở chính

Ngày 19/10/2020, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Pavo Capital nhận được giấy phép điều chỉnh của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước số 64/GPĐC-UBCK ngày 01/10/2020 về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 34/UBCK-GP ngày 07 tháng 05 năm 2008 do chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp cho Công ty CP QLQ Pavo Capital với nội dung như sau:

 • Địa chỉ trụ sở chính: tầng 5, Số 14-16-18 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Người đại diện theo PL của Công ty:
  Chức danh: Chủ tịch HĐQT
  Họ và tên: Wafler Beat Hans / Giới tính: Nam
  Sinh ngày: 19/09/1965 / Quốc tịch: Thụy Sĩ
  Hộ chiếu số: X3690786
  Ngày cấp: 15/01/2014 / Nơi cấp: EDA Bern

GPDC_01_10_2020_Thay_doi_dia_chi_va_DDPL