Nguyễn Trúc Linh

Nguyễn Trúc Linh

TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực Nghiên cứu và phân tích tài chính, ngân hàng đầu tư, tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng tại Việt Nam
    • 1 năm làm việc tại Công ty CP Pavo Capital ở vị trí Giám đốc Phân tích
    • 10 năm làm việc tại Ngân hàng J.P.Morgan Chase N.A., chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ở nhiều vị trí khác nhau bao gồm Bộ phận phân tích cổ phiếu, Ngân hàng đầu tư và Mảng nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp
    • 6 năm làm việc tại Văn phòng đại diện Công ty Dragon Capital Group Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh ở nhiều vị trí khác nhau bao gồm Chuyên viên phân tích và Kinh tế gia trưởng
  • Thạc sỹ về Kinh tế Phát triển do Đại học Kinh tế Tp.HCM và Viện Quốc Tế ISS thuộc Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan cùng cấp
  • Chứng Chỉ hành nghề Quản lý quỹ do UBCKNN cấp từ 2018